Μαθήματα κοινωνικοποίησης στους νέους της “Ανατολής”

Οι νέοι της “Ανατολής συνεχίζουν τα μαθήματα της κοινωνικοποίησης μαζί με την αγαπημένη τους κοινωνική φροντίστρια μαθαίνουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς […]