Είκοσι πράγματα που όλοι οι γονείς παιδιών με αναπηρία θα έπρεπε να ακούσουν

Πηγή:http://www.themobilityresource.com/20-things-parents-of-kids-with-special-needs-should-hear/ Μετάφραση: Παπαχρήστου Χ. Άννα 1. Δεν είστε μόνοι. Ίσως δεν υπάρχει κανείς άλλος με τα ίδια συμπτώματα που έχει […]