Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος ΑμεΑ ‘’ΑΝΑΤΟΛΗ’’ Δήμου Πέλλας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους συνοδούς να δηλώσουν συμμετοχή για την Κατασκηνωτική Περίοδο 2024.
Εκτός από την προκαθορισμένη αμοιβή που δικαιούται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α. μεΑ. ο κάθε συνοδός θα λάβει επιπλέον συμβολική οικονομική ενίσχυση ως δώρο από τον σύλλογο.

Τηλ/να επικοινωνίας: 6977411065
6937385128

Η Πρόεδρος
Τσιμπρή Αναστασία