Τα παιδιά της “Ανατολής” συνεχίζουν τα μαθήματα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με την καθηγήτρια της πληροφορικής κα Πασχαλιά Τζένη.

Γεμάτα χαρά και δημιουργικότητα τα παιδιά της “Ανατολής” συνεχίζουν να μαθαίνουν χρήσιμα πράγματα για την πληροφορική, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή.