Συνεχίζονται δυναμικά τα μαθήματα της πληροφορικής με την εξαίρετη εκπαιδεύτρια κα Πασχάλη Πολυξένη.

Τα παιδιά της “Ανατολής” μαθαίνουν να χειρίζονται Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές υπό την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας τους. Γεμάτα χαρά και ικανοποίηση παρακολουθούν το μάθημα της πληροφορικής.