Οι νέοι της “Ανατολής συνεχίζουν τα μαθήματα της κοινωνικοποίησης μαζί με την αγαπημένη τους κοινωνική φροντίστρια μαθαίνουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς σε εξωτερικούς χώρους, ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας και ημερήσιο πρόγραμμα καθαριότητας.

Οι νέοι της ¨Ανατολής” φεύγουν από το μάθημα της κοινωνικοποίησης αποκομίζοντας σημαντικά εφόδια για την κοινωνικότητα.